En privat sak? Eldres oppfatning av vold og overgrep og om å melde fra om overgrep

Hjemdal, O. K., & Juklestad, O. (2006). En privat sak? Eldres oppfatning av vold og overgrep og om å melde fra om overgrep. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Vold og overgrep mot eldre er en av de mest skjulte og vanskeligst tilgjengelige former for vold. Bare en liten del av denne volden registreres av politi og øvrige hjelpeapparat.

Rapporten tar opp ulike forhold som kan medvirke til at eldre ikke søker hjelp og forteller om den volden de utsettes for. Dette er kartlagt gjennom en spørreskjemaundersøkelse til et utvalg på 1000 norske pensjonister. Undersøkelsen bygger på tilsvarende undersøkelser av eldre i ulike etniske grupper i USA og i flere andre land i Asia og Europa, og resultatene fra den norske undersøkelsen blir sammenlignet med resultatene fra en del av disse undersøkelsene.

Forskerne

  • Hjemdal, Ole Kristian

    Hjemdal, Ole Kristian

    Pensjonert forsker II / cand. sociol.

    Vis profil

En privat sak? Eldres oppfatning av vold og overgrep og om å melde fra om overgrep

PDF 3.6MB

Last ned publikasjon