En uke med vold: En øyeblikksstudie av hjelpeapparatets arbeid i saker om vold i nære relasjoner

Lingås, V. S. 2004. En uke med vold: En øyeblikksstudie av hjelpeapparatets arbeid i saker om vold i nære relasjoner Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport).

Kompetansesenter for voldsofferarbeid (senere NKVTS) fikk i juli 2003 i oppdrag fra Justis- og politidepartementet å delta i forberedelsene til en registrering av ulike instansers arbeid med familievold, med hovedfokus på vold mot kvinner.

Bakgrunnen for prosjektet var at departementet ønsket å skape offentlig oppmerksomhet rundt den volden som omtales som «skjult» og bidra til å synliggjøre og øke oppmerksomheten om dette problemet. Undersøkelsen var inspirert av en engelsk studie, The Day to Count. I Norge ble dette til en «øyeblikksstudie» av hjelpeinstansers arbeid med denne type vold, i en bestemt uke i 2003. 

På oppdrag fra Justis­departementet gir dette notatet en oppsummering og en evaluering av undersøkelsen.

En uke med vold: En øyeblikksstudie av hjelpeapparatets arbeid i saker om vold i nære relasjoner

PDF 534.5KB

Last ned publikasjon