Tema: Vold og overgrep

Kartlegging av tilbudet til traumatiserte ofre for vold overgrep. ulykker og katastrofer, flyktninger og torturofre

Hjemdal, O. K. (2006). Kartlegging av tilbudet til traumatiserte ofre for vold overgrep. ulykker og katastrofer, flyktninger og torturofre.

På oppdrag for Sosial- og helsedirektoratet gjennomførte NKVTS i samarbeid med regionale helseforetak en kartlegging av behandlingstilbudet til volds- og traumeutsatte.

Kartleggingen registrerte hvor det var etablert spesialiserte kliniske tilbud, behovet for og faktisk bruk av tolk samt hvordan kvaliteten på tolkene ble vurdert av instanser som brukte dem.

Med basis i kartleggingen ble det foretatt en vurdering av:
  • hvorvidt det er hensiktsmessig å gi ett DPS i hver region status som kompetansemiljø for behandling av traumatiserte (med særskilt veiledning fra de regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging)
  • hvordan sikre og styrke helhetlig (somatisk og psykisk) behandling av torturofre
  • anbefalinger mht tolketjenester i psykisk helsevern.
Prosjektet er gjennomført i samarbeid med de regionale helseforetakene og de regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS).
Deltakere i prosjektgruppen har vært:
Inger Elise Birkeland, Marianne Jacobsen, Nora Sveaass, Tore Indregard og Ole Kristian Hjemdal fra NKVTS
Anne Aasen og Roar Fosse fra Helse øst,
Birgit Lie fra Helse sør
Dag Øystein Nordanger fra Helse vest,
Håkon Stenmark fra Helse midt-Norge
Aud Karin Bjørn fra Helse nord

Kartlegging av tilbudet til traumatiserte ofre for vold overgrep. ulykker og katastrofer, flyktninger og torturofre

PDF 869.6KB

Last ned publikasjon