Tema: Vold og overgrep

Kunnskap gir mot til å se og trygghet til å handle

Øverlien, C., & Sogn, H. (2007). Kunnskap gir mot til å se og trygghet til å handle. (Rapport 3/2007).

Rapporten dokumenterer at lærere, førskolelærere og barnevernspedagoger ikke får tilstrekkelig kunnskap om: - barns rettigheter - vold og seksuelle overgrep - samtalemetodikk

Det stilles spørsmål ved både omfanget og kvaliteten på undervisningen ved høyskolene. 

Gjennom spørreskjema er det kartlagt hvorvidt og i hvilken grad sisteårsstudenter ved et utvalg barnevernspedagog-, førskolelærer- og lærerutdanninger har fått undervisning om barnekonvensjonen, fysiske- og seksuelle overgrep og samtalemetodikk med barn.

Studien fokuserer også på om studentene opplever at de har fått tilstrekkelig kunnskap om disse temaene med hensyn til deres fremtidige yrkesarbeid.

Rapporten gir i tillegg en oversikt over nødvendige tiltak som bør iverksettes for at disse profesjonsgruppene skal få tilstrekkelig kunnskap om de ulike temaene i løpet av sin utdanning. Prosjektet er gjennomført på forespørsel av Redd Barna.

Forskerne

  • Øverlien, Carolina

    Øverlien, Carolina

    Forskningsleder/Forsker I/Professor i socialt arbete, Stockholm universitet

    Vis profil