Tema: Vold og overgrep

Mellom frihet og beskyttelse?: Vold og seksuelle overgrep mot mennesker med psykisk utviklingshemming, en kunnskapsoversikt

Grøvdal, Y. (2013). Mellom frihet og beskyttelse?: Vold og seksuelle overgrep mot mennesker med psykisk utviklingshemming, en kunnskapsoversikt. (Rapport 2/2013).

Denne kunnskapsoversikten tar for seg vold og seksuelle overgrep mot personer med psykisk utviklingshemming av begge kjønn og alle aldre.

Vi har gjennomgått artikler der temaet er vold og overgrep i nære relasjoner, med den hensikt å få et overblikk over hva vi vet om omfang og ulike sider ved dette fenomenet.

Vi har som formål:

 • Presentere en anvendelig forståelse av psykisk utviklingshemming, vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt
 • Presentere kunnskap om omfanget av vold og seksuelle overgrep mot mennesker med psykisk utviklingshemming i nære relasjoner
 • Gi en beskrivelse av omstendighetene rundt volden. Det dreier seg blant annet om hvor den utøves, hva slags relasjoner som eksisterer mellom den som utsettes for volden og den som utøver den, og om kjønns- og aldersspesifikke faktorer
 • Ta opp noen av barrierene mot synliggjøring av volden og de seksuelle overgrepene
 • Foreslå videre forskning

Forskerne

 • Grøvdal, Yngvil

  Grøvdal, Yngvil

  Pensjonert Forsker II / PhD, kriminologi

  Vis profil

Mellom frihet og beskyttelse?: Vold og seksuelle overgrep mot mennesker med psykisk utviklingshemming, en kunnskapsoversikt

PDF 773.9KB

Last ned publikasjon