Oppfølging av norske reisende etter Tsunamien i Sør Øst Asia 2004 : beskrivelse av de første resultatene

Lindgaard, C. V., Heir, T., Tønnesen, A., & Weisæth, L. (2007). Oppfølging av norske reisende etter Tsunamien i Sør Øst Asia 2004 : beskrivelse av de første resultatene.

Rapporten gir en beskrivende oversikt over nordmenn som var på reise i et av de landene som ble rammet av 2004 Tsunamikatastrofen i Sør–Øst Asia. De aller fleste av de reisende var på juleferie i Thailand, og mange oppholdt seg i et av de områdene som ble rammet av katastrofen.

Rapporten er basert på materiale fra en av delstudiene i Tsunamiprogrammet; ”Opplevelser og reaksjoner hos de som var der”, som retter seg mot norske reisende over 18 år.

Rapporten gir et bilde av hva de norske reisende ble utsatt for under og etter katastrofen, hjelpebehov og mottatt hjelp både i katastrofeområdet og etter hjemkomst til Norge, fysisk og psykisk helse i ettertid, sykefravær, bruk av profesjonell hjelp og endringer i verdensanskuelser.

Resultatene viser at mange av de berørte nordmennene som befant seg i områder ble hardt rammet av katastrofen. En del ble selv tatt av vannmassene, og var i fysisk fare. I tillegg ble en stor andel utsatt for andre belastninger i katastrofeområdet før hjemreise. Mange oppga at både i katastrofeområdet og i tiden etter hjemkomst var hjelp fra nærstående svært viktig for dem. Mange var også fornøyde med de offentlige hjelpetilbudene, selv om ikke alle hadde hatt behov for hjelp fra det offentlige.

Et mindretall, men likevel en betydelig andel utviklet helseproblemer i etterkant av katastrofen som søvnvansker, følelsesmessig ustabilitet, svekket hukommelse og konsentrasjonsproblemer. Relativt mange opplevde endringer i verdensanskuelser i etterkant av Tsunamikatastrofen.

Forskerne

  • Heir, Trond

    Heir, Trond

    Forsker I/Professor II ,UiO / dr. scient.

    Vis profil

Oppfølging av norske reisende etter Tsunamien i Sør Øst Asia 2004 : beskrivelse av de første resultatene

PDF 191.8KB

Last ned publikasjon