Oversikt over rutineguider og kartleggingsverktøy for avdekking av vold i nære relasjoner

Myhre, M. C., Borchgrevink, C., & Sommerfeldt, M. B. (2015). Oversikt over rutineguider og kartleggingsverktøy for avdekking av vold i nære relasjoner.

NKVTS har utarbeidet en oversikt over eksisterende rutineguider og kartleggingsverktøy for avdekking av vold i nære relasjoner i hjelpeapparatet.

Oversikten er nyttig for deg som leter etter eksisterende rutiner eller kartleggingsverktøy og danner samtidig et grunnlag for å vurdere hvilke områder det er behov for nye rutineguider eller retningslinjer.

Vold i nære relasjoner er et alvorlig samfunns- og helseproblem med store konsekvenser for den enkelte utsatte. Det er derfor av stor betydning at det offentlige hjelpeapparatet er i stand til å avdekke hvem som utøver eller er utsatt for vold, og å igangsette relevante tiltak. Gode rutiner er en forutsetning
for at helse- og omsorgstjenesten skal kunne identifisere og møte både utsatte og utøvere av vold slik at de får god og riktig hjelp raskt.

For at gode rutiner skal vare og være lik innad i tjenestene, må disse støttes av retningslinjer, veiledere, prosedyrer og andre rutineguider. Arbeidet med slike rutineguider vil også være en pådriver til å heve kvaliteten i tjenestene, tydeliggjøre kunnskapsgrunnlaget og bidra til kvalitetssikring. Videre kan rutineguider styrke samhandling ved at samarbeidspartnere har oversikt over hva andre tjenester gjør og hvordan de arbeider, samt at arbeidsfordelingen tydeliggjøres og blir kjent av alle innen tjenestene.

Som ledd i Regjeringens handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014-2017 «Et liv uten vold» har NKVTS utarbeidet en oversikt over eksisterende rutineguider og kartleggingsverktøy for avdekking av vold i nære
relasjoner i hjelpeapparatet. Oversikten danner grunnlag for å vurdere på hvilke områder det er behov for nye rutineguider eller retningslinjer, og viser blant annet mangler knyttet til avdekking av vold mot eldre og omsorgssvikt av barn, samt for avdekking av vold innen psykisk helsevern for barn og voksne.

Forskerne

Oversikt over rutineguider og kartleggingsverktøy for avdekking av vold i nære relasjoner

PDF 1.7MB

Last ned publikasjon