Tema: Vold og overgrep

Synstap og psykisk helse

Heir, T., Hansen, M. B., Bonsaksen, T., Saur, R., & Brunes, A. (2022). Synstap og psykisk helse. NKVTS, Nasjonal behandlingstjeneste for sansetap og psykisk helse.

Synshemmede har dårligere psykisk helse og lavere livskvalitet enn resten av befolkningen. Hvorfor? Hva kan vi gjøre med det?

Prosjektet om synstap og psykisk helse er den mest omfattende forskningen som er gjort på synshemmedes liv og psykiske helse i Norge.

Resultatene er publisert i 15 vitenskapelige artikler over flere år. De viser blant annet at blinde og svaksynte har dårligere psykisk helse og lavere livskvalitet sammenlignet med resten av befolkningen. De har mindre tilgang til arbeidsmarkedet. De opplever mer ensomhet, og de er mer utsatt for mobbing, ulykker og seksuelle overgrep.

Denne populærvitenskapelige rapporten sammenfatter og oppsummerer forskningen – og peker på en rekke forhold som kan bidra til at flere blinde og svaksynte oppnår gode liv med god psykisk helse.

Forskerne

 • Heir, Trond

  Heir, Trond

  Forsker I/Professor II ,UiO / dr. scient.

  Vis profil
 • Saur, Randi

  Saur, Randi

  Pensjonert forsker III / master i sosialt arbeid

  Vis profil

Synstap og psykisk helse

PDF 2.3MB

Last ned publikasjon
Bestill publikasjonen