Tsunamien i et eksilperspektiv. En kort gjennomgang av tre studier utført ved NKVTS

Sveaass, N., Moen, K., & Neumayer, S. M. (2007). Tsunamien i et eksilperspektiv. En kort gjennomgang av tre studier utført ved NKVTS.

Flodbølgekatastrofen som rammet Sørøst-Asia i desember 2004 tok livet av mer enn 250 000 mennesker og førte til store materielle ødeleggelser. Det var først og fremst land i sør som ble rammet, men også land i nord ble berørt ved at populære turistmål ble truffet av flodbølgen.

På en uvanlig måte ble tsunamien en katastrofe som rammet globalt. En spesiell gruppe berørte var mennesker som hadde opprinnelse i Sørøst-Asia, men som bodde i andre land da tsunamien rammet hjemlandet. I Norge dreide dette seg om mange tusen mennesker, først og fremst fra Sri Lanka, Indonesia og Thailand.

Som ledd i et større tsunamiforskningsprogram ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), ble det gjennomført tre studier for å kartlegge hvordan herboende personer med bakgrunn fra Sri Lanka og Aceh-provinsen i Indonesia ble berørt av katastrofen som rammet deres opprinnelsesland.

Studiene er beskrevet i følgende tre rapporter:

  • Moen K. Katastrofen som rammet landet vi flyktet fra. Tsunamien i et acehnesisk eksilperspektiv. Oslo: NKVTS, 2007.
  • Neumayer S.M. Når tankene er et annet sted. Norske tamilers situasjon og møte med hjelpere etter tsunamien. Oslo: NKVTS, 2007.
  • Stige S. Når katastrofen rammar moderlandet. Ei spørjeskjemaundersøking av psykisk helse blant srilankiske tamilar i Noreg etter tsunamien i Sør-Asia 26.12.04. Universitetet

I dette sammendraget gis først en kort presentasjon av hver av de tre studiene og deretter diskuteres noen av hovedfunnene samlet. Til slutt oppsummeres anbefalinger med utgangspunkt i de tre forskningsarbeidene

Tsunamien i et eksilperspektiv. En kort gjennomgang av tre studier utført ved NKVTS

PDF 178.1KB

Last ned publikasjon