Tema: Vold og overgrep

Vold og voldtekt i Norge. En nasjonal forekomststudie av vold i et livsløpsperspektiv

Thoresen, S., & Hjemdal, O. K. (Red.) (2014). Vold og voldtekt i Norge. En nasjonal forekomststudie av vold i et livsløpsperspektiv.

Denne undersøkelsen viser at vold og overgrep har et betydelig omfang i den norske befolkningen, og at også vold i nære relasjoner rammer mange.

Til tross for at vold i nære relasjoner er anerkjent som et alvorlig samfunns- og folkehelseproblem i Norge er vår kunnskap om omfang, risikofaktorer og konsekvenser fremdeles mangelfull. På oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet har derfor NKVTS gjennomført en undersøkelse av forekomsten av vold og seksuelle overgrep i den norske befolkningen. Undersøkelsen ble gjennomført som en telefonintervjustudie med 2435 kvinner og 2092 menn i alderen 18 til 75 år. Intervjuene ble gjennomført i andre kvartal 2013. I undersøkelsen ble deltakerne spurt om utsatthet for både fysisk vold og seksuelle overgrep i barndom og i voksen alder. En rekke sider ved volden og overgrepene ble kartlagt, inkludert kontakt med politi, rettsvesen og helsevesen.

Undersøkelsen avdekket at vold og overgrep har et betydelig omfang i den norske befolkningen, og at også vold i nære relasjoner rammer mange. De voldsutsatte var ofte utsatt for flere ulike typer vold og overgrep, og det var en sterk sammenheng mellom å ha vært utsatt i barndommen og å oppleve nye overgrep i voksen alder.

Det var klare forskjeller mellom kvinner og menn med hensyn til hva slags hendelser og i hvilke relasjoner de var mest utsatt. Menn hadde størst
risiko for å utsettes for fysisk vold, mens voldtekt i hovedsak rammet kvinner. Menn og kvinner var omtrent like utsatt for mindre alvorlig vold fra sin partner, mens det var kvinner som var mest utsatt for den mer alvorlig pysiske partnervolden.

Mye av volden og overgrepene forblir skjult for politi og rettsvesen, og
bare en mindre andel av de utsatte hadde søkt hjelp og fått medisinsk behandling etter hendelsene. 

Forskerne

 • Hjemdal, Ole Kristian

  Hjemdal, Ole Kristian

  Pensjonert forsker II / cand. sociol.

  Vis profil
 • Thoresen, Siri

  Thoresen, Siri

  Forsker I / dr. psychol.

  Vis profil

Vold og voldtekt i Norge. En nasjonal forekomststudie av vold i et livsløpsperspektiv

PDF 2.5MB

Last ned publikasjon