Tema: Vold og overgrep

Voldsforebyggende forskning og undervisning ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

Saur, R., Hjemdal, O. K., & Heir, T. (2011). Voldsforebyggende forskning og undervisning ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 5/2011).

På oppdrag fra Helsedirektoratet har NKVTS kartlagt programmer og aktiviteter rettet mot voldsforebygging i Norge, hvor arbeidsmetoder, målgrupper, organisering og evaluering av effekt skulle vektlegges.

I rapporten beskrives forskningsprosjekter og undervisning ved NKVTS som kan knyttes opp mot forebygging på feltet vold i nære relasjoner.

24 ulike forsknings- og utviklingsprosjekter som kan relateres til forbygging er gjennomgått. Innholdsmessig og metodisk spenner prosjektene over et vidt felt:

• Studier for å øke forståelsen av ulike gruppers erfaringer med vold eller overgrep

• Metodeutvikling og kompetanse i aktuelle faggrupper

• Kunnskap om forebygging av vold og overgrep i minoritetsgrupper

• Omfang av og karakteristika ved voldshandlinger befolkningsgrupper

• Virkninger av terapi med voldsutøvende menn

• Kunnskap om vold i hjelpeapparat og i utdanningsforløp for profesjonsgrupper

• Formidling av kunnskap via film, video og litteratur

Forskerne

 • Heir, Trond

  Heir, Trond

  Forsker I/Professor II ,UiO / dr. scient.

  Vis profil
 • Hjemdal, Ole Kristian

  Hjemdal, Ole Kristian

  Pensjonert forsker II / cand. sociol.

  Vis profil
 • Saur, Randi

  Saur, Randi

  Pensjonert forsker III / master i sosialt arbeid

  Vis profil

Voldsforebyggende forskning og undervisning ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

PDF 416.7KB

Last ned publikasjon