Tema: Tvungen migrasjon og flyktninghelse

Young refugees’ pathways in(to) education. Teacher and student voices: challenges, opportunities and dilemmas

Lynnebakke, B., Pastoor, L. d. W., & Eide, K. (2020). Young refugees’ pathways in(to) education. Teacher and student voices: challenges, opportunities and dilemmas.

Denne rapporten peker på at unge flyktninger trenger både utdanningsmessig og psykososial støtte for å få gjennomført utdanningsløpet sitt.

Skolen er en sentral arena for å skape stabilitet for barn og unge med flyktningbakgrunn. Den kan gi framtidshåp, mestringsfølelse og positive sosiale relasjoner. Mange unge flyktninger er svært motiverte for å skaffe seg kunnskapen og utdanningen de trenger for å kunne lykkes i det nye samfunnet.

Samtidig kan det være mange faktorer som gjør det vanskeligere for ungdom med flyktningbakgrunn å gjennomføre videregående skole på normert tid. Manglende skolegang tidligere i livet, traumatiske opplevelser fra hjemlandet eller flukten, og språkbarrierer kan by på utfordringer som gjør at motivasjonen synker over tid. Det er svært viktig at skolene gir både utdanningsmessig og psykososial støtte til disse ungdommene for å få gjennomført utdanningsløpet sitt.

TURIN-prosjektet er en understudie i det nordiske forskningsprosjektet ‘Coming of Age in Exile’ (CAGE). Se også CAGE-rapporten Equity in education? A comparative analysis of educational outcomes among refugee children in the Nordic countries.

Denne rapporten, som baserer seg på intervjuer med skoleansatte, lærere og flyktningelever, øker kunnskapen om unge flyktningers møte med norsk videregående skole. 

Forskerne

  • Pastoor, Lutine de Wal

    Pastoor, Lutine de Wal

    Pensjonert forsker I / dr. polit.

    Vis profil

Young refugees’ pathways in(to) education. Teacher and student voices: challenges, opportunities and dilemmas

PDF 1.3MB

Last ned publikasjon