Søk i håndboka
linje
Du er her: Skip Navigation LinksHåndbok for helse- og omsorgspersonell ved mistanke om barnemishandling

Håndbok for helse- og omsorgspersonell ved mistanke om barnemishandling

Skal man oppdage barnemishandling i en travel klinisk hverdag må man først og fremst ha et blikk for symptombildet og våge å tenke at barnet kan være utsatt for mishandling, omsorgssvikt eller overgrep. Det er praktisk nyttig å tenke på tilstanden som et syndrom, og som ved andre syndromer er det kombinasjonen av ulike symptomer og funn som avklarer diagnosen:

  • anamnestiske opplysninger
  • fysiske og psykiske symptomer
  • fysiske skader
  • avvik vedrørende foreldreadferd og samspill mellom foreldre og barn
  • utsagn fra barnet
  • tilstedeværelse av risikofaktorer
  • radiologiske funn
  • laboratoriefunn

Kliniske tegn - Her beskrives ulike symptomer og skader som bør vekke mistanke om barnemishandling, omsorgssvikt og seksuelle overgrep.

Utredning – Her gis det innføring i momenter i sykehistorien som bør vektlegges og råd for samtale med barn og foreldre. Videre gis det anbefalinger om medisinsk utredning, og det redegjøres for aktuelle differensialdiagnoser. I tillegg blir risikoforhold ved foreldre og foreldreadferd beskrevet.

Dokumentasjon - Her beskrives hensiktsmessig dokumentasjon og sikring av spor særlig med tanke på å gi barneverntjenesten og politiet et best mulig grunnlag for videre utredning og etterforskning, samt råd om hvordan erklæringer bør utformes og praktiske forhold ved rettslig oppdrag.

Helse- og omsorgstjenestens oppgaver – Her gis det råd om prosedyrer og rutiner som gjør at de ulike tjenestene kan avdekke mishandling, omsorgssvikt og overgrep, og om hvordan de kan gå frem ved bekymring for et barn av ukjent årsak. Videre beskrives samhandling mellom de ulike tjenestene, og oppfølging av barn der det har vært eller er mistanke om mishandling.

Barnevern og politi - Her redegjøres det for aktuelt lovverk, og det blir gitt praktiske råd om hvordan helsepersonell kan oppfylle både opplysningsplikt til barnevernet og avvergeplikt ved varsling av politi.

For barnets utviklingsmuligheter er tidsfaktoren viktig: jo tidligere hjelp, desto bedre framtidsutsikter. I dag står et samlet fagmiljø bak oppfordringen: Våg å se… våg å handle i tide når du mistenker barnemishandling

 ‭(Hidden)‬ Content Editor Web Part ‭[2]‬

footer
Denne håndboken er laget av NKVTS - Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress,
Gullhaugveien 1-3, 0484 Oslo Tlf. 22595500, E-post webredaktør: webredaktor@nkvts.no