Denne veiviseren er under omarbeiding, og vil våren 2019 relanseres med en ny nettadresse og nytt utseende. Noe av innholdet vil også bli oppdatert, men i mellomtiden inviterer vi deg til å benytte sidene slik de foreligger!
Komplikasjoner og tegn

Alle typer kjønnslemlestelse er forbundet med akutt risiko og langvarige senskader, kroniske plager eller andre komplikasjoner. Hvor omfattende disse er, vil variere. Inngrepets omfang, omskjærerens ferdigheter, bruk av smertelindring, og de hygieniske forholdene under og etter inngrepet vil ha betydning for skadeomfanget.

 

I tillegg vil komplikasjonene påvirkes av hvilke metoder som brukes for å stoppe blødninger og forebygge infeksjoner, og hvordan helingsprosessen forløper.
footer
Denne veiviseren er laget av NKVTS - Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress,
Gullhaugveien 1-3, 0484 Oslo Tlf. 22 59 5500
E-post Ragnhild Elise Johansen, forsker KLL: r.e.johansen@nkvts.unirand.no
E-post webredaktør: webredaktor@nkvts.no