Denne veiviseren er under omarbeiding, og vil våren 2019 relanseres med en ny nettadresse og nytt utseende. Noe av innholdet vil også bli oppdatert, men i mellomtiden inviterer vi deg til å benytte sidene slik de foreligger!
Senskader

Risikoen for senkomplikasjoner øker jo mer omfattende og komplisert selve kjønnslemlestelsen var.

Alle former for KLL gir økt risiko for en rekke langsiktige komplikasjoner, men de vil variere avhengig av hvor omfattende inngrepet har vært og graden av akutte komplikasjoner. De fleste komplikasjoner nevnt under, kan oppstå ved alle former for KLL (type I, II og III), mens enkelte komplikasjoner primært er knyttet til det mest omfattende inngrepet, infibulasjon (type III).  

Dokumenterte komplikasjoner omfatter:

 1. Cyster
 2. Arrvev (keloid) 
 3. Infeksjoner  
 4. Smerter 
 5. Vannlating 
 6. Fistler 
 7. Livmorhalskreft
 8. Menstruasjon 
 9. Psykisk 
 10. Seksualitet 
 11. Infertilitet 
 12. Fødsel 
footer
Denne veiviseren er laget av NKVTS - Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress,
Gullhaugveien 1-3, 0484 Oslo Tlf. 22 59 5500
E-post Ragnhild Elise Johansen, forsker KLL: r.e.johansen@nkvts.unirand.no
E-post webredaktør: webredaktor@nkvts.no