Denne veiviseren er under omarbeiding, og vil våren 2019 relanseres med en ny nettadresse og nytt utseende. Noe av innholdet vil også bli oppdatert, men i mellomtiden inviterer vi deg til å benytte sidene slik de foreligger!
Brosjyrer

Brosjyrer om kjønnslemlestelse på flere språk. Dersom du har problemer med å åpne brosjyrene, se her.

Kroppen din er perfekt fra naturens side
Brosjyren er skrevet med unge jenter i risiko for kjønnslemlestelse som målgruppe. Den gir innsikt i definisjoner, typologi, utbredelse og rettigheter til egen kroppslig integritet.               

Finnes på språkene: norsk, engelsk, fransk, somali, tigrinja, amharisk og arabisk.
Finnes i trykt utgave på: norsk, engelsk og somali

KLL_Kroppen_er_perfekt.jpg

​Er det lurt å omskjære døtrene sine?
Brosjyren er stilet til bruk i forebyggende samtaler med foresatte fra land hvor kjønnslemlestelse er utbredt. Den gir tips til hvordan foresatte kan motstå press fra slekt og andre, barns rettigheter og informasjon om loven mot kjønnslemlestelse.

Finnes på språkene: norsk, engelsk, fransk, somali, tigrinja, amharisk og arabisk.
Finnes i trykt utgave på: norsk, engelsk og somali

KLL_Er_det_lurt.jpg

​Omskåret?
Alle landets helseregioner tilbyr åpnende operasjoner
Brosjyren er stilet til kvinner som har blitt kjønnslemlestet type III, Infibulasjon, og gir praktiske tips og kontakt-adresser for offentlige Klinikker som tilbyr åpnende operasjoner.

Finnes på språkene: norsk, engelsk, fransk, somali, tigrinja, amharisk og arabisk.
Finnes i trykt utgave på: norsk, engelsk og somali

KLL_Omskaaret.jpg

​Er du gutt og har spørsmål om kvinnelig omskjæring?
Dette er en liten og enkel brosjyrer rettet mot unge gutter fra land der Kjønnslemlestelse er vanlig, med svar på spørsmål mange unge gutter lurer på.

Finnes på språkene: norsk, engelsksomali og arabisk.
Finnes i trykt utgave på: norsk, engelsk og somali

KLL_Guttebrosjyre.jpg

 

Brosjyrer i trykt utgave kan bestilles på e-post postmottak@nkvts.unirand.no

  
footer
Denne veiviseren er laget av NKVTS - Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress,
Gullhaugveien 1-3, 0484 Oslo Tlf. 22 59 5500
E-post Ragnhild Elise Johansen, forsker KLL: r.e.johansen@nkvts.unirand.no
E-post webredaktør: webredaktor@nkvts.no