Instruksjonsvideoer

Her har vi lagt ut instruksjonsvideoer knyttet til behandlingsmetoden.

Knyttet til selve behandlingen

Gjennomgang av Møte 1 (25 min)

Denne videoen er fra piloten, og er tilpasset hvordan Møte 1 skulle gjennomføres i piloten, og det vil derfor være momenter som ikke stemmer med hvordan du har lært metoden. Vi jobber med å lage en ny film som er tilpasset Effektivitetsstudien.

Her går Cathrine fra Bærum kommune gjennom de viktigste momentene i Møte 1. Dette er et eksempel og en illustrerende film, så husk at et fullt møte ofte varer 1 – 1 1/2 time. Og at iPad-kartlegginger kommer i tillegg.

Gjennomgang av Møte 2 (58 min)

Her går Pernille gjennom de viktigste momentene i Møte 2. Dette er et eksempel og en illustrerende film.