Å gå til psykololog

Rønnestad, M. H., & Tjersland, O. A. (2009). Å gå til psykololog. In S. E. Gullestad, B. Killingmo & S. Magnussen (Red.) Klinikk og laboratorium. Psykologi i hundre år (pp. 267-283). Universitetsforlaget.