Å omskape det skapte – å skape er det uskapte

Meyer, M. (2006). Å omskape det skapte - å skape er det uskapte. In E. Kraggerud & E. Welo (Red.) Mennesket – det minste og det største. Utvalgte foredrag fra Humanistisk Kollegium (pp. 158-166). .