Tema: Vold og overgrep

Å se det utsatte barnet

Skjørten, K., Hauge, M. I., Langballe, Å., Schultz, J. H., & Øverlien, C. (2016). Å se det utsatte barnet. In C. Øverlien, M. I. Hauge & J. H. Schultz (Red.) Barn, vold og traumer. Møter med unge i utsatte livssituasjoner. (pp. 93-107). Universitetsforlaget.

I dette kapitlet rettes oppmerksomheten mot noen forhold som kan ha betydning for om fagpersoner og profesjonelle klarer å oppdage barn som er vitne til, eller selv utsatt, for vold i hjemmet.

Barn som vokser opp i hjem der de voksne utsetter hverandre, og iblant også barna, for vold, beskrives ofte som passive og usynlige. Men de finnes blant barna på skolen, i idrettsklubber, i helsevesenet, på krisesentre og blant deres venner. Spørsmålet er om vi som fagpersoner og profesjonelle våger å se dem. I dette kapitlet vil forfatterne rette oppmerksomheten mot noen forhold som kan ha betydning for om fagpersoner og profesjonelle ser det utsatte barnet eller ikke. For det første kan det henge sammen med forestillinger om familie og hjem. For det andre har avdekking sammenheng med hvilke perspektiver man anlegger på barn og barndom. For det tredje vil strukturelle forhold som for eksempel rettslige rammeverk ha betydning for om barna blir sett eller ikke. For det fjerde behøves relevant kunnskap for å se det utsatte barnet, som blant annet fører til nye utfordringer i det flerkulturelle samfunn.

Forskerne

 • Langballe, Åse

  Langballe, Åse

  Pensjonert forsker II / dr. polit., spesialpedagog

  Vis profil
 • Skjørten, Kristin

  Skjørten, Kristin

  Pensjonert Forsker I / dr. philos.

  Vis profil
 • Øverlien, Carolina

  Øverlien, Carolina

  Forsker I/Professor i socialt arbete, Stockholm universitet

  Vis profil