Balancing fatherhood: Experiences of fatherhood among men with a difficult past

Herland, M. D., Hauge, M. I., & Helgeland, I. M. (2015). Balancing fatherhood: Experiences of fatherhood among men with a difficult past. Qualitative Social Work, 14(2), 242-258. doi:10.1177/1473325014528737

I denne artikkelen analyseres menn som var på kant med loven som tenåringer, og hvordan de opplever seg selv som fedre. Mennene, som nå er i 40-årene, er del av en longitudinell studie. De hadde alvorlige atferdsvansker som tenåringer, og har dermed en fortid som skaper usikkerhet rundt hvordan de fungerer som fedre i dag. I denne studien analyseres mennenes følelsesmessige investeringer i måter å være fedre på. Gjennom intervjuer ble det identifisert fire viktige analytiske kategorier som tar for seg mennenes erfaringer som fedre.

Disse kategoriene er:

  1. Foruroligende relasjoner til og distanse fra dere egne barn, som for mange av mennene framsto som et mønster som minnet om forholdet de hadde til sine egne foreldre.
  2. Flere av mennene vektla personlige egenskaper eller styrker som gjorde dem i stand til å bryte med fortiden.
  3. Støtte fra andre, spesielt det å kunne dele foreldreskapet med barnas mor, og for noen, hjelp fra barnevernet.
  4. Det er et nøkkelfunn at alle mennene, uavhengig av hvorvidt de bor sammen med barna sine eller ikke, opplever at i perioder med en mer ustabil livssituasjon, som tilbakefall til narkotikamisbruk eller brudd i forholdet til den andre forelderen, sterkt påvirker deres forhold til barna.

Problemene disse mennene opplevde som unge blander seg med deres erfaringer med egne evner til å være fedre i nåtiden.