Barn og ungdom utsatt for seksuelle overgrep – Blir de hørt?

Jensen, T. K. (2009). Barn og ungdom utsatt for seksuelle overgrep - Blir de hørt? In R. Hjermann & K. Haanes (Red.) Barn (pp. 274-282). Universitetsforlaget.

Forskerne