Barn og unges utsatthet for fysisk vold fra foreldre

Løvgren, M., Stefansen, K., Ingrid, S., & Svein, M. (2017). Barn og unges utsatthet for fysisk vold fra foreldre. Norges Barnevern, 110-125.