Barn som upplever pappas våld mot mamma – vad säger forskningen?

Øverlien, C. (2007). Barn som upplever pappas våld mot mamma - vad säger forskningen. Nordisk sosialt arbeid, 27(4), 238-250.

Forskerne