Barns meninger om samvær

Skjørten, K. (2010). Barns meninger om samvær. In A. T. Kjørholt (Red.) Barn som samfunnsborgere - til barnets beste? (pp. 89-110). Universitetsforlaget.