Tema: Vold og overgrep

Betydningen av foreldres reaksjoner og støtte

Holt, T. (2016). Betydningen av foreldres reaksjoner og støtte. In C. Øverlien, M. I. Hauge & J. H. Schultz (Red.) Barn, vold og traumer. Møter med unge i utsatte livssituasjoner. (pp. 63-75). Universitetsforlaget.

Det kan være utfordrende å være forelder til et barn som har opplevd traumatiske hendelser.

Etter slike hendelser kan barna endre atferd, og foreldrene må tilpasse sin foreldrestil til barnas endrede atferd og behov. Noen foreldre kan også kjenne på sterke følelsesmessige reaksjoner selv som kan gjøre det vanskelig å være støttende overfor barna. Andre foreldre kan ha opplevd egne traumer som kan påvirke hvordan de møter barna sine, og barnas opp-levelser kan minne så mye om deres egne opplevelser at det i seg selv blir et problem. Dette kapitlet handler om det å være omsorgsgiver til et barn som har vært utsatt for alvorlige hendelser, og hvordan foreldreskapet da kan endre seg. Det er et spesielt fokus på foreldrenes egne emosjonelle reaksjoner, og hva barn og ungdom trenger av omsorg og støtte etter traumatiske hendelser.