Tema: Vold og overgrep

Bevegelser mot ansvar: Endrings­skapende dialoger i to terapier med menn som utøver vold i nære relasjoner

Todd-Kvam, M., & Ørvik, K. (2019). Bevegelser mot ansvar: Endrings­skapende dialoger i to terapier med menn som utøver vold i nære relasjoner. Scandinavian Psychologist. doi:10.15714/scandpsychol.6.e13