"De har litt sånn bob-bob-stemme"""" : en studie av """"In My Shoes"""" brukt i barnesamtaler ved skilsmissekonflikter"

Bøhren, I. E., Stabrun, R., & Tjersland, O. A. (2014). ""De har litt sånn bob-bob-stemme"" : en studie av ""In My Shoes"" brukt i barnesamtaler ved skilsmissekonflikter. Fokus på familien : Tidsskrift for familiebehandling, 42(4), 272-294.