Den vanskelige samtalen: Mistanke om seksuelle overgrep mot et barn

Jensen, T. K., & Mossige, S. (2002). Den vanskelige samtalen: Mistanke om seksuelle overgrep mot et barn. In M. H. Rønnestad & A. von der Lippe (Red.) Det kliniske intervju (pp. 361-382). .

Forskerne