Dette ble min eneste mulighet : skandinaviske homofile menns valg av kommersiell surrogati i India

Førde, K. E. (2018). "Dette ble min eneste mulighet" : skandinaviske homofile menns valg av kommersiell surrogati i India. Tidsskrift for kjønnsforskning, 42(1/2), 29-46. doi:10.18261/issn.1891-1781-2018-01-02-03