Tema: Vold og overgrep

Early dropout in men voluntarily undergoing treatment for intimate partner violence in Norway

Askeland, I. R., & Heir, T. (2013). Early dropout in men voluntarily undergoing treatment for intimate partner violence in Norway. Violence and Victims, 28(5), 822-831. doi:10.1891/0886-6708.VV-D-12-00137

Denne studien undersøkte frafall fra psykoterapi og hva som predikerer tidlig frafall fra behandling.

Vi registrerte 1166 menn frivillig deltok i psykoterapi for voldelig oppførsel mot kvinnelige partner. Totalt 315 (23,8 %) droppet ut av terapi i løpet av de tre første sesjonene. Frafalne var betydelig yngre, hadde mer sannsynlig en ikke-norsk etnisk bakgrunn, hadde mindre sannsynlighet for å ha mottatt tidligere psykisk helsevern, og sannsynligheten for at de var blitt behandlet av en terapeut under utdanning var større. Blant de som ble behandlet av en terapeut under utdanning, var arbeidsledighet sterkt assosiert med tidlig frafall. Ujusterte og justertre resultater var like. Klienter og terapeuter kan ha nytte av å koble arbeidsløse menn med erfarne terapeuter. Til slutt peker høyt frafall blant etnisk ikke-norske klienter på behov for spesielle behandlingsmetoder for denne undergruppen.

Forskerne

  • Heir, Trond

    Heir, Trond

    Forsker I/Professor II ,UiO / dr. scient.

    Vis profil