En bedre framtid? Ulike sider ved bruk av restorative justice og strafferett i saker om menns vold mot kvinner i nære relasjoner

Grøvdal, Y. (2013). En bedre framtid? Ulike sider ved bruk av restorative justice og strafferett i saker om menns vold mot kvinner i nære relasjoner. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt, 40(1/2), 57-84.