En plass i jevnalderfellesskapet. Idrettens betydning i ungomdstida.

Strandbu, Å., Stefansen, K., & Smette, I. (2016). En plass i jevnalderfellesskapet. Idrettens betydning i ungomdstida. In Ø. N. Seippel, M. K. Sisjord & Å. Strandbu (Red.) Ungdom og idrett (pp. 113-132). Cappelen Damm Akademisk.