Tema: Tvungen migrasjon og flyktninghelse

Enslige unge flyktningers psykososiale utfordringer: behovet for en flyktningkompetent skole

Pastoor, L. d. W. (2016). Enslige unge flyktningers psykososiale utfordringer: behovet for en flyktningkompetent skole. In C. Øverlien, M. I. Hauge & J. H. Schultz (Red.) Barn, vold og traumer. Møter med unge i utsatte livssituasjoner. (pp. 200-219). Universitetsforlaget.

I dette kapitlet diskuteres hva som må til for å gjøre den norske skolen kompetent til å ta seg av behovene til enslige unge flyktninger.

Hvilke psykososiale utfordringer møter enslige unge flyktninger når de bosettes i Norge? Hvordan påvirker disse utfordringene deres fungering i skolen? Og hvordan kan skolen gi flyktningelever nødvendig hjelp og støtte for å kunne mestre omstillingene som kreves for å tilpasse seg den nye tilværelsen? Det er tema for dette kapittelet. For å gjøre skolen «flyktningkompetent» er det avgjørende at de ansatte har kunnskap og kompetanse om flyktningelevers utfordringer og behov. En lærer som kan veilede elevene og eventuelt henvise dem til videre oppfølging eller behandling, samt styrke samarbeidet mellom skolen og ulike hjelpeinstanser vil fremme enslige unge flyktningers velvære, tilpasning og inkludering i skolen – og i samfunnet for øvrig.

Forskerne

  • Pastoor, Lutine de Wal

    Pastoor, Lutine de Wal

    Pensjonert forsker I / dr. polit.

    Vis profil