Ett år og klar for barnehagen? Foreldres forståelser av små barns omsorgsbehov

Farstad, G. R., & Stefansen, K. (2007). Ett år og klar for barnehagen? Foreldres forståelser av små barns omsorgsbehov. Barn, 25(2), 29-47.