Etterlattes opplevelser av medienes rapportering etter Utøya-terroren

Dyregrov, K., Kristensen, P., & Dyregrov, A. (2016). Etterlattes opplevelser av medienes rapportering etter Utøya-terroren. Norsk Medietidsskrift, 23(3), 3-15. doi:10.18261/issn.0805-9535-2016-03-03