Farsrettigheter og mødres handlingsrom

Bjørnholt, M. (2005). Farsrettigheter og mødres handlingsrom. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål, 3(4), 259-278.