"Foreldre som ""bakkemannskap"" for ungdomsskoleelever: klasserelaterte forskjeller"

Stefansen, K., Strandbu, Å., & Smette, I. (2017). Foreldre som "bakkemannskap" for ungdomsskoleelever: klasserelaterte forskjeller. In O. Erstad & I. Smette (Red.) Ungdomsskole og ungdomsliv. Læring i skole, hjem og fritid (pp. 113-132). Cappelen Damm Akademisk.