Foreldreansvar i saker etter barneloven: Hva skal til for at en av foreldrene får foreldreansvar alene?.

Skjørten, K., (2023). Foreldreansvar i saker etter barneloven: Hva skal til for at en av foreldrene får foreldreansvar alene?. Universitetsforlaget. doi:10.18261/fab.21.3.4