Tema: Vold og overgrep

Fortsettelsesvold etter samlivsbrudd – konsekvenser for mødres helse og livskvalitet.

Bjørnholt, M., (2024). Fortsettelsesvold etter samlivsbrudd – konsekvenser for mødres helse og livskvalitet. Universitetsforlaget. doi:10.18261/tfv.27.1.1