Tema: Vold og overgrep

Hvor lite skal du finne deg i? Politiets kampanje mot vold i parforhold

Grøvdal, Y. (2019). Hvor lite skal du finne deg i? Politiets kampanje mot vold i parforhold. In K. Skjørten, E. Bakketeig, M. Bjørnholt & S. Mossige (Red.) Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak (pp. 215-232). Universitetsforlaget. doi:10.18261/9788215032320-2019-12

Tittelen på politiets kampanje Hvor lite skal du finne deg i? og informasjonen om kampanjen antydet at politiet er et lavterskeltilbud for samlivsproblemer.
På kampanjens hjemmeside var imidlertid oppmerksomheten rettet mot alvorlig vold. Målet med kampanjen var å få flere til å anmelde vold i parforhold, men lite tyder på at målet ble nådd. Utfordringene ved å anvende en informasjonskampanje i denne sammenhengen, skyldes ikke minst at vold i parforhold er et komplekst sosialt problem.

Dette kapitlet er del av boken Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak. Boken er gitt ut med åpen tilgang og kan leses og lastes ned fra Idunn.