Hvordan fungerte den psykososiale oppfølgingen for etterlatte etter 22. juli-terroren?

Dyregrov, K., Kristensen, P., Johnsen, I., & Dyregrov, A. (2014). Hvordan fungerte den psykososiale oppfølgingen for etterlatte etter 22. juli-terroren. Scandinavian Psychologist. doi:10.15714/scandpsychol.1.e7