Hvordan kan vi forstå og hjelpe barn som har vært utsatt for traumer?

Jensen, T. K. (2007). Hvordan kan vi forstå og hjelpe barn som har vært utsatt for traumer? In H. Haavind & H. Øvreeide (Red.) Barn og unge i psykoterapi: samspill og utviklingsforståelse (pp. 294-327). Gyldendal Akademisk.

Forskerne