IKT som hjelpemiddel for elever med lese- og skrivevansker

Heber, E., Knivsberg, A. M., Brøyn, T., & Schultz, J. H. (1999). IKT som hjelpemiddel for elever med lese- og skrivevansker. In IKT og tilpasset opplæring (pp. 115-129). Oslo: Tano-Aschehoug.