Indre og ytre eksil

Varvin, S. (2012). Indre og ytre eksil. In S. K. Gilbert, E. Stänicke & F. Engelstad (Red.) Psyke, kultur og samfunn: Perspektiver på indre og ytre virkelighet (pp. 55-70). Abstrakt forlag.