Interpreting Signs of Female Genital Mutilation Within a Risky Legal Framework

Lien, I. L., & Schultz, J. H. (2014). Interpreting Signs of Female Genital Mutilation Within a Risky Legal Framework. International Journal of Law, Policy and the Family, 28(2), 194-211. doi:10.1093/lawfam/ebu002

Ansatte i velferdssystemet har avvergelsesplikt når det gjelder jenter som står i fare for å bli utsatt for kjønnslemlestelse. Denne loven kan imidlertid potensielt komme i konflikt med diskrimineringsloven, hevdes det i denne artikkelen.

I denne artikkelen diskuteres konsekvensen av avvergelsesplikten i den norske loven mot kvinnelig kjønnslemlestelse/omskjæring. Loven ble styrket i 2004. Styrkingen bestod i at ansatte i velferdssystemet, herunder sosialarbeidere, sykepleiere og lærere, fikk avvergelsesplikt for å beskytte jenter som står i fare for å bli utsatt for kjønnslemlestelse/omskjæring.

Diskrimineringsloven forbyr etnisk diskriminering. Disse to lovene kan komme i konflikt i situasjoner hvor tolkning av tegn på potensielle framtidige lovbrudd finner sted. Denne artikkelen utforsker de utfordringer og risikoer sykepleiere, lærere og sosialarbeidere og andre offentlig ansatte har når de skal tolke tidlige tegn på forestående kjønnslemlestelse/omskjæring i sine forsøk på å kommunisere med formål å unngå kvinnelig kjønnslemlestelse.

Data kommer fra en spesifikk hendelse som følges gjennom velferds- og rettssystemet. Tilleggsdata kommer fra intervjuer med offentlig ansatte og med individer av afrikansk opprinnelse som bor i Norge.

Forskerne