Intervjuer med barn og unge i spesielt vanskelige livssituasjoner. Kan vi snakke med barn om alt?

Jensen, T. K. (2011). Intervjuer med barn og unge i spesielt vanskelige livssituasjoner. Kan vi snakke med barn om alt? In E. Backe-Hansen & I. Frønes (Red.) Å forske på og med barn og unge- perspektiver og metodologi (pp. 2-3). Gyldendal Akademisk.

Forskerne