Kriminalitet: En sosial konstruksjon?

Grøvdal, Y. (2010). Kriminalitet: En sosial konstruksjon? In H. I. Gundhus, K. Hellesø-Knutsen & C. T. Wathne (Red.) Politivitenskap på egne ben? : en essaysamling (pp. 129-157). .