Medieprisme på vold mot kvinner

Skjørten, K. (2005). Medieprisme på vold mot kvinner. Tidsskrift for kjønnsforskning(4), 4-20.