Mor–datter – forholdet etter seksuelle overgrep: En analyse av et terapiforløp

Juuhl-Langseth, M., Tjersland, O. A., Gulbrandsen, W., Jensen, T., Mossige, S., & Reichelt, S. (2006). Mor–datter - forholdet etter seksuelle overgrep: En analyse av et terapiforløp. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 43(10), 1012-1022.